Κυριακή, 23 Μαΐου 2010

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Σ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Σας γνωστοποιούμε ότι μετά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Σ.Σ , η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 Μαρτίου 2010 στη Θεσσαλονίκη, εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η νέα Εξελεγκτική Επιτροπή με την παρακάτω σύνθεση:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος               Μαρμαγκιόλης Ευάγγελος ( Σύλ. Σαρακ. Ευξυνούπολης)

Αντιπρόεδρος         Ανατολίτης Βασίλειος ( Σύλ. Σαρακ. Πανελλήνιος)

Γεν. Γραμματέας    Ζαραλή Μαρία ( Σύλ. Σαρακ. Ν. Πέλλας)

Ειδ. Γραμματέας    Λέντας Κωνσταντίνος ( Σύλ. Σαρακ. Ν. Βοιωτίας)

Ταμίας                    Καρυώτης Αθανάσιος ( Σύλ. Σαρακ. Ν. Θεσσαλονίκης)

Μέλος                     Κούτρας Σπυρίδων ( Σύλ. Σαρακ. Ν. Ροδόπης)

Μέλος                     Καψάλης Ιωάννης ( Σύλ. Σαρακ. Ν.Μαγνησίας)

Μέλος                     Καλόγηρος Γεώργιος ( Σύλ. Σαρακ. Ν Λαρίσης)

Μέλος                     Λιάκος Αριστείδης ( Σύλ. Σαρακ. Λαγκαδά)

ΜΕΛΗ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1) Kάτσενος Νικόλαος ( Σύλ. Σαρακ. Ν.Θεσπρωτίας)
 
2) Καπούλας Απόστολος ( Σύλ. Σαρακ. Πελασγίας)
 
3) Κωτούλας Χρήστος ( Σύλ. Σαρακ. Ν. Ημαθίας)

 
Με τιμή για το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια: